ROT Avdrag

Om du skall lämna ROT uppgifter till oss se till att lämna korrekta uppgifter för att undvika onödiga utgifter. Vi tar en avgift för söknad om ROT avdrag, 180 kr plus moms.

Dom uppgifter Skatteverket kräver är:

Personnummer på den eller dom som ROT avdraget skall göras på (glöm ej att skriva i % uppdelningen)

Om du bor i villa så behövs fastighetsbeteckningen.

Om du bor i bostadsrätt behövs:

1. Bostadsrättsföreningens organisations nummer-
2. Lägenhets numret. (Kom ihåg att Lantmäteriet har reviderat samtliga lgh nr så alla bör ha fått ett nytt lgh nummer som skall bestå av 4 nummer) 

Vad berättigar ROT avdrag?

Är du osäker på vad som berättigar till ROT avdrag så har vi ett utdrag från Skatteverket över VVS tjänster här Ladda ner PDF

Vill du se samtliga giltliga ROT avdrag så besök gärna Skatteverkets hemsida.

Lämna uppgifter för ROT-avdrag

Ditt namn
Gatuadress
Postnummer
Ort
Fastighets betäckning eller lägenhetsnummer
Bostadsföreningens org. nr.
Personnummer på sökande nr 1
Fördelning av ROT avdrag för person 1 i %
Personnummer på sökande nr 2
Fördelning av ROT avdrag för person 2 i %
E-post
Meddelande